Ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje
Při nákupu v tomto elektronickém obchodu sbíráme některé osobní informace jako součást nákupně-prodejního procesu – například vaše jméno, adresu nebo e-mailovou adresu.
Pokud tímto elektronickým obchodem pouze procházíte, zaznamenáváme IP adresu vašeho počítače, informaci o prohlížeči a operačním systému, a informace o tom, odkud jste na náš elektronický obchod přišli. Tato data nám pomáhají optimalizovat reklamu.
2. Souhlas se zpracováním osobních údajů
V okamžiku, kdy nám poskytnete své osobní údaje za účelem registrace nebo objednávky, předpokládáme váš souhlas s tím, že tyto informace budeme v souvislosti s účelem, ke kterému byly poskytnuty, zpracovávat.
Získané osobní informace nepředáme třetí straně a nebudeme je využívat k dalším účelům, aniž bychom si vyžádali vás explicitní souhlas. Výjimkou může být situace, kdy bychom o sdělení těchto údajů byli požádáni oprávněným úřadem v souladu se zákonem nebo v situaci, kdy by byly porušeny naše obchodní podmínky.
3. Technické zpracování údajů poskytovatelem SW řešení
Tento elektronický obchod je provozován na platformě společnosti Shopify Inc (www.shopify.com). Vaše osobní údaje jsou fyzicky uloženy v datovém úložišti této společnosti, její ch databázích a aplikačním prostředí. Data jsou fyzicky uložena na zabezpečených serverech za firewallem.
Pokud pro platbu zvolíte platební bránu, jako např. PayPal nebo Skrill, Shopify dočasně uloží data o vaší platební kartě. Tato data jsou zakódována dle Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) a jsou uložena pouze po dobu nezbytnou k dokončení platební transakce. Jakmile je transakce dokončena, tato data jsou smazána.
4. Analytické nástroje
Pro průběžné zlepšování služeb využíváme analytické nástroje, jako jsou Google Analytics, Google Webmaster Tools, Google Adwords, Sklik, Heuréka a další. Pomáhají nám zjistit, kdo tento elektronický obchod navštěvuje a jaké informace nebo produkty jsou nejzajímavější.
5. Zabezpečení
K ochraně vašich osobních informací používáme přiměřená technická opatření a řídíme se doporučenými postupy tak, abychom zabránili jejich ztrátě, zneužití nebo zveřejnění.
Když k platbě použijete platební kartu, jsou informace o ní zašifrovány prostřednictvím technologie SSL (secure socket layer) a uloženy v zašifrované podobě za použití AES-256 šifrování. Řídíme se požadavky standardu PCI-DSS a máme implementovány další bezpečnostní prvky nad jeho rámec.
6. Cookies
Seznam cookies, které používáme, je následující:
  • _session_id – unikátní identifikace aktivní session, umožňuje nám získat informaci o vaší aktuální interakci s elektronickým obchodem (odkud přicházíte, na jakou stránku apod.)
  •  _shopify_visit – neobsahuje žádná data, ukládá se 30 minut od poslední návštěvy a umožňuje nám sledovat počet návštěvníků Ezopu
  •  _shopify_uniq – neobsahuje žádná data, ukládá se do půlnoci následujícího dne a umožňuje nám počítat počet návštěv elektronického obchodu od jednoho zákazníka
  • cart – unikátní identifikace platná 2 týdny, která ukládá informace o zboží ve vašem nákupním košíku
  •  _secure_session_id, unikátní identifikace zabezpečené session, používané pro proces odeslání objednávky a platby
  •  storefront_digest – unikátní identifikátor s informací, zda je elektronický obchod zabezpečen heslem – tato informace se používá pro rozeznání, zda má návštěvník přístup do elektronického obchodu
  • PREF – velmi krátkodobý identifikátor nastavovaný službami Google, které analyzují návštěvníka a odkaz, který ho do elektronického obchodu přivedl
7. Závěrečné informace
Vyhrazujeme si právo tyto Informace o ochraně osobních údajů změnit. Tuto změnu a její účinnost vyhlásíme nejméně jeden měsíc předem a to zveřejněním na webových stránkách elektronického obchodu.
Pokud by tento elektronický obchod byl prodán nebo spojen s jiným projektem, vaše osobní informace mohou být převedeny do správy nového vlastníka tak, aby mohl pokračovat v uspokojování vašich objednávek.
V případě dotazů nebo požadavků na další informace nebo požadavku na vymazání osobních údajů, které o vás evidujeme, se na nás obraťte na e-mailu info@luxusnidarkovekose.cz